Huisregels Winterdorp Schilde 2023-2024

Deze huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen K&O VZW (de organisatie) en bezoekers van haar evenementen. Bij het betreden van de locatie van een van de K&O VZW evenementen ga je akkoord met de volgende regels.

  • De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
  • Voor onze evenementen geldt een minimumleeftijd bij gebruik van alcohol van 16 jaar en voor sterke drank een minimumleeftijd van 18 jaar. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
  • K&O VZW voert een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
  • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers dewelke met opzet gebeurd zijn.
  • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
  • Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.
  • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit huishoudelijk reglement dan kunt u contact opnemen via info@ko-events.be of via 0478 64 14 20.

Versie 1.1, d.d. 14 november 2023.